Desparte in silabe apoi scrie-le pe doua coloane :a) din aceeasi silaba ; b) din silabe diferite
urmatoarele cuvinte: adie,iesire,prietenia,iar,vitejie,farfuria,fiara,vijelia,zglobie,piara,stie,iata,vie,caiet,iezi.1

Răspunsuri

2014-10-02T17:06:18+03:00
                             iar

                             stie
a-di-e                
                               vie
ie-si-re
pri-e-te-ni-a            iezi
vi-te-ji-e
far-fu-ri-a
fia-ra
vi-je-li-a
zglo-bi-e
pia-ra
ia-ta
ca-iet