Răspunsuri

2014-09-30T17:51:37+03:00
Egiptul se situează în partea nord-estică a continentului african, pe ţărmurile a douămări. În partea de nord, Egiptul este scăldat de Marea Mediterană şi în partea de est, de MareaRoşie. Egiptul se învecinează la vest cu Libia, la sud cu Sudan iar la nord-est cu Israel. Întredeşert şi ţărmul muntos al Mării Roşii, întregul teritoriu este străbătut de fluviul Nil.Având o suprafaţă de aproximativ 1.001.450 km2, din care 995.450 km2de uscat şi 6.000km2apă, Egiptul este împărţit în patru regiuni mai importante: Valea şi Delta Nilului, DeşertulEstic, Deşertul Vestic şi Peninsula Sinai. Fluviul Nil traversează de la sud la nord întreagaţară, creând o vale fertilă, Delta Nilului, ce concentrează peste 90% din populaţia Egiptului.De asemenea, tot aici se situează şi capitala tării, Cairo. Cea mai mare parte a Egiptului estereprezentată de regiuni joase, deşertice, dar se întâlnesc şi munţi vechi de-a lungul coasteiMării Roşii din Peninsula Sinai. Aceasta din urmă este bogată în minerale şi petrol.Populaţia Egiptului numără peste 76 de milioane, cu o rată anuală de creştere de2,6%, aceasta fiind cea mai ridicată din toata lumea arabă. Egiptul are o compoziţie etnicăformată din egipteni, beduini, berberi, greci, nubieni şi armenieni. Deşi numărul de etnii estedestul de ridicat, se practică în special doar două religii. Astfel, mai mult de 90% dintreegipteni sunt musulmani suniţi, religia musulmană constituind religia de stat, iar restul populaţiei este formată din creştini.Deşi educaţia este obligatorie pentru primii 9 ani de şcoală, aproximativ 16% dintre copiide vârsta şcolară nu s-au înscris în clasele primare, acest lucru fiind determinant în evaluareagradului de alfabetizare la aproximativ 45%.Relieful Egiptuluise înfăţişează ca un vast platou deşertic, întrerupt doar de Valeaşi Delta Nilului. Deşerturile Libia, Nubia şi Estic au reprezentat bariere de protecţieîmpoţriva invaziilor civilizaţiilor înconjuratoare
imi trebuie despre poporul egiptean in trecut