Răspunsuri

2014-09-30T15:55:12+03:00
În general, tot ce există în lumea înconjurătoare poate fi numit „obiect” sau „sistem”. Acestenoţiuni nu sunt identice. Obiectul există, ca atare, cu toate caracteristicile şi comportările sale. Cualte cu-vinte, prin „obiect” înţelegem orice lucruri sau fenomene reale: mi-nerale, plante,animale, oameni, maşini, procese, forme de organi-zare, produse, programe de activităţi etc.„Sistemul” însă prezintă doar un „model” sau reprezentare abstractă, care permite o definire subformă de relaţii logice, expresii grafice sau ecuaţii matematice. Prin „sistem” înţelegem unansamblu organizat de entităţi, ale căror conexiuni reciproce sunt constituite din relaţii, cecondiţionează ac-ţiuni eficiente sau potenţiale. De exemplu, ca sisteme se consideră toatecorpurile minerale, vegetale, animale, pământul întreg şi întreg universul, care sunt corpurimateriale cu o structură şi cu o grupare a părţilor componente în diferite moduri şi cu interacţiunireciproce. Deci, întreaga realitate obiectivă, luată în ansamblul ei, alcătuieşte un vast sistem, carepoate fi considerat ca o entitate.