Răspunsuri

2014-09-29T20:19:48+03:00
Costumul popular moldovenesc destinat pentru femei include în structura sa aşa componente ca: învelitoarea de cap, de corp, încălţămintea, bijuterii şi accesorii, care reieşind din diferite situaţii concrete sau condiţii de funcţionare, importanţa zilei şi sărbătorii, la rîndul său se modifică, se schimbă. Toate acestea mai ţin şi de vîrsta şi statutul social al femeii, caracterul sezonier şi felul ocupaţiei, simbolistică şi preferinţe, zonă de circulaţie şi etc. Ca rezultat al acestor ajustări la situaţii concrete îmbrăcămintea tradiţională a ajuns la un şir de variante, care diferă după material, croială, ornamentică, culoare. Femeile căsătorite şi cele în vîrstă respectă anumite principii în realizarea costumului, preferînd culori mai reţinute, modele de croi mai arhaice şi modeste, utilizînd anumite detalii de protejare a costumului, folosind un material ţesut mai simplu. Fetele tinere purtau costume naţionale de culori mai deschise şi aprinse, nu purtau pe cap unele detalii ca prosopul – ştergarul de îmbrobodit sau şorţul de protecţie pînă nu obţineau statutul social de tînără nevastă – femeie căsătorită. Totodată e necesar să afirmăm că unele aspecte ale creaţiei populare materiale şi spirituale, inclusiv și în domeniul costumului, poartă amprenta structurii demografice a zonei etnografice concrete. Aceste mici deosebiri se referă la croială, ornamentică, culoarea unor detalii din structura costumului. În nordul Moldovei alături de moldoveni locuiesc în unele sate şi ucraineni, în centru avem o zonă etnică compactă a populaţiei băştinaşe, iar la sud de rînd cu băștinașii locuiesc şi găgăuzi, bulgari, ucraineni şi etc. Prin urmare, în mod firesc, au loc unele influenţe reciproce asupra tradiţiilor vestimentare

nu , nu, in limba franceza
bine acush
Moldave costume populaire pour les femmes comprend des éléments tels que sa structure: la couverture de la tête, le corps, chaussures, bijoux et accessoires qui viennent de différentes situations ou des conditions d'exploitation spécifiques, l'importance de la journée et fête à son tour modifié, changer. Cependant plus garder et l'âge et le statut social des femmes, la saisonnalité et le type d'occupation, le symbolisme et préférences zone de circulation etc À la suite de ces ajustements à des s