Răspunsuri

2014-09-29T19:54:12+03:00
Iliada , opera atribuită grecului Homer, debutează cu zguduitoarea dilemă a alegerii între frumuseţe şi înţelepciune. După câte se pare, grecii ştiau că amândouă nu pot coexista în acelaşi timp şi în acelaşi topos. Zgârciţii de zei geneticieni nu irosesc două capcane chromo-somale acolo unde una singură poate genera mai multe pagini de mitologie. Paris alege şi el frumuseţea în detrimentul înţelepciunii. Dacă înţelepciunii i-ar fi fost dat să aleagă intre frumuseţe si Paris, tot nu s-ar fi îndurat ca, printr-o alegere mai bună, să priveze de o capodoperă Istoria Literaturii. Calculul făcut de precedentul onomastic al capitalei Franţei e aşadar acceptabil dar îi aduce mânia Junonei, soţia lui Zeus. Paris desemnează pe Venus ca fiind cea mai frumoasă şi este livrat drept recompensă Elenei, cea suferindă de căsătorie cu un alt personaj, într-o discreţie fără simptome. Eroii se cunosc, se plac ,adulterul planează la joasă altitudine, dar totul e bine când se sfârşeşte cu bine. Elena din Troia este declarată divorţată de însăşi Junona şi iese cu reputaţia intactă din mariaj. Dar războiul devine inevitabil. Oamenii nu au acceptat niciodată cu inima uşoară planurile "dumne-zeieşti" şi tocmai această frondă este calea prin care sunt păcăliţi să împlinească istoria. Adulterul legalizat atrage frustrarea secretă a multor războinici notorii pe insule, Ahile, Ulise, Ajax dar şi dorinţa de răzbunare a soţului-rege Menelau cel cu fruntea rămasă celebră in istorie mai curând pentru coarne decât pentru coroană. Cetatea Troiei intră sub un asediu absolut ineficient al celebrilor strategi timp de nouă ani.Zeii sunt puşi la muncă poetică de către Homer,dar se conformează cam fără tragere de inimă astfel încât asediatorilor asistaţi de divinităţi nu le reuşesc decât eşecurile.
Ahile cel invulnerabil avea totuşi prin genetica zămislirii literare unele vulnerabilităţi de domeniul ortopediei. Lucrul nu a putut fi ascuns prea multă vreme şi Ahile este săgetat în călcâi de către Paris. În virtutea legii compensaţiei acesta este şi el rănit de o altă săgeată. Oare în greacă substantivul o fi tot feminin? Durerea îl lecuieşte de iubirea pentru Elena şi Paris cerşeşte ajutorul unei foste amante - categorie superioara instituţiei nevestei, unei zâne deci. Neconsolata Elena se căsătoreşte legitim (morală triumfa până la urmă) cu însuşi cumnatul ei Deifob, fiul lui Priam . Aici profeţia vizionarului Homer a nimerit la doar doua litere de patologia care a pigmentat cateva milenii mai târziu viata secretă a regelui românilor Carol al II-lea. O carte devenită Best-Seller despre sex şi război după o verificată reţetă hollywoodiană .

Odiseea, este opera atribuită deasemenea orbului Homer. Ironia destinului a făcut ca sursa atâtor modele filosofice,etice,istorice,mitologice,poetice, să rămână incertă.
Capodopera a fost de-a lungul timpului sursă de inspiraţie pentru multe opere literare, printre cele mai cunoscute fiind capodopera lui James Joyce, Ulyses. Cărţile seamănă vag până la indescifrabil în conţinutul lor sexual, morala fiind tocmai plecarea de acasă într-o zi a eroilor dar şi reîntoarcerea lor într-o seară nu musai din acelaşi registru temporal.
În opera greacă, Ulise Odiseu este urmărit în peregrinările sale către Ithaca natală unde îl aşteptau Penelopa - o soţie castă şi o liotă de peţitori. Ultimii îi întăreau Penelopei încrederea în soliditatea castităţii personale prin stimulente care au viciat definitiv echilibrul lumilor moderne: alcool, excese alimentare, promisiuni de căsătorie, ameninţări devastatoare cu căsătoria. Inocenţa mimată a grecilor nu scade cu nimic valoarea literară a Odiseei.
Ulise, deghizat în cerşetor, intră în cetatea Troia şi descoperă secretele care permiteau asediaţilor troieni să reziste atacurilor nesfârşite ale aheilor. La întoarcere, cunoscând detaliile construcţiei cetăţii, Ulise concepe planul care va duce la cucerirea ei. Un uriaş cal de lemn a fost părăsit în faţa porţilor cetăţii concomitent cu o retragere simulată iar troienii au primit darul fără să ştie că înăuntrul său se aflau cei mai buni luptători inamici.
De atunci,darurile asediatorilor sunt cântărite cu scrupulozitate. Partea asediată se asigură ca valoarea darului să depăşească riscul dar şi tentaţia. Circumspecţia nu a diminuat numărul credulilor şi nici pe acela al victimelor. E dovada că oamenii nu învaţă nici din istorie şi nici din mitologie decât atât cât le e necesar să repete cu variante eroarea iniţială.
Ulise-Odiseu se întoarce spre casă, calea lui fiind nebănuit de sinuoasă în timp şi spaţiu. Îndrăznesc să presupun că există posibilitatea ca multe din profeţiile lui Murphy să fi fost inspirate din destinul ghinionist al personajului homeric.
Ulise rătăceşte ani în şir prin Arhipelagul Grecesc, la o aruncătură de băţ de casă, ingenuitatea sa nefiind cu nimic mai puţin eroică decât cea a lui Don Quijote de mai târziu.


nu nu a fos o amenintar]
cind amenint trebuie sa santajesi da eu nu fac asta si doar nu asta am cerut si miai luat punctele pentru ceea ce nu trebuia]
ma scuzi,dar eu nu aveam nevoie de puncte,eu aveam nevoie ca sa ai un raspuns...........
ok pa
pa