Răspunsuri

2014-09-29T18:12:09+03:00
Am scris eu un eseu pentru tine... Eseu pe tema:,,Cultura-modalitatea de integrare atinerilor in societate’’. În accepțiunea sociologică prin cultură înțelegem ansamblul modelelor degîndire,atitudine și acțiune ce caracterizează o populație sau o societate inclusivmaterializareaacestor modele în lucruri.Cultura este considerată ca fiind unelement esențial alături de valorile familiale care asigură și menține incluziuneasocială a tinerilor.Cultura cuprinde componente ideale care suntcredințe,valori,simboluri,modele de acțiune și component material care suntreprezentate prinlocuințele,îmbrăcămintea,diverse mijloace folosite în activități,toate acestea constituie exemple importante de comportament și acțiune pentrutînăra generație in mediul social.Cultura oferă un set de răspunsuri standardizate pentru tineri în favoarea interacțiunii cu ceilalți membri ai societății.Ea prescriecum trebuie să se comporte un tînăr cu membrii familiei,vecinii,cu necunoscuții,ceatitudine trebuie să adopte la o înmormîntare sau la celebrarea unei căsătorii,cumar trebui să se comporte individual cînd este lăudat sau insultat.Cultura reprezintă pentru membrii unei societăți ceva normal de care nu-și dau seama decît atuncicînd intră în contact cu culture diferite,nici un om nu poate fi considerat ființăsocială,membru al unei societăți dacă nu aparține uneiculturi.Prin intermediulculturii tînăra generație asimieaza totalitatea de valorilor create de omenire și letransmite ulterior din generație în generație. Acţiunile culturale din societateconstituie un spaţiu adecvat de socializare pentru tinerii care vor să se manifesteplenar, descoperind un univers unde se reflectă istoria experienţelor şi a proiectelor de viitor, informaţii utile pentu viaţă, minte şi învăţătură. Culturaoferă exemple prețioase de caretinerii au nevoie indiscutabil- un ideal pentru modelarea propriei personalităţi, car se poate acumula prin lecturi, sete de autodepăşire.