Răspunsuri

2014-02-18T16:14:19+02:00
Cea dintre muntii meridionali, occidentali apuseni

2014-02-18T16:15:17+02:00
Este cea mai mare depresiune din interiorul arcului carpatic. Are un relief colinar, de unde denumirea de colinară, care i se poate atribui depresiunii intercarpatice a Transilvaniei. Este mărginită de cele trei ramuri carpatice, care își iau numele dupa poziția față de această zonă depresionară: Carpații Orientali (în est), Carpații Meridionali (în sud) și Carpații Occidentali (în vest). Spre nord-vest există o legătură mai largă cu Dealurile de Vest și Câmpia de Vest prin intermediul Jugului intracarpatic. In Depresiunea colinară a Transilvaniei se găsesc câmpii, depresiuni și podișuri.