Răspunsuri

2014-02-18T15:46:53+02:00
Mihai v-a promis ca va merge cu voi.
El va pleca dis-de-dimineata.
Cand v-a telefonat, ati recunoscut ca era nepotul vostru.
El n-are nici o grija cand va da examenul.
2014-02-18T16:56:24+02:00
Mihaiv-a promis cc v-a merge cu voi.El va plecadis-de-dimineata.Cad v-a telefonat,ati recunoscutca era nepotul vostru.el n-are nici o grija cand v-a dat examenul