Răspunsuri

2014-09-28T16:57:11+03:00

Prima strofă, concepută ca o adresare directă a eului liric către un fiu spiritual, conţine ideea moştenirii spirituale, “un nume adunat pe o carte”, care devine simbol al identităţii obţinute prin cuvânt. Condiţia poetului este concentrată în versul: “decât un nume adunat pe o carte” iar poezia apare ca bun spiritual: “Nu-ţi voi lăsa drept bunuri după moarte…”. Metafora  „seara răzvrătită” face trimitere la trecutul zbuciumat al strămoşilor, care se leagă de generaţiile viitoare, prin „carte”, creaţia poetică, treaptă a prezentului: „În seara răzvrătită care vine-De la străbunii mei până la tine”. Enumeraţia „râpi şi gropi adânci” , ca şi versul următor „Suite de bătrânii mei pe brânci”, sugerează drumul dificil al cunoaşterii şi al acumulărilor străbătute de înaintaşi. Formula de adresare, vocativul „fiule”, desemnează un potenţial cititor, poetoul identificându-se, în mod simbolic, cu un tată, cu un mentor al generaţiilor viitoare.
Eu vreau comentariu la prima strofa
aa
stai sa ma gandesc
gata am editat-o uite e bine?