Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-09-27T19:36:55+03:00

soluția inițială de NaOH conține 4g NaOH și96g H2O;    în reacția cu Na o parte din apă se consumă;  2Na+2HOH ⇒ 2NaOH+H2  ( această ecuație chimică se citește și se înterpretează astfel :  2 moli de Na reacționează cu 2 moli de apă și formează 2moli de H2; adică, raportul molar Na:H2O:NaOH:H2 = 2:2:2:1 = 1:1:1:0,5       nr.moli(Na) = m/M = 2,3/ 23 = 0,1moli  ⇒0,1moli NaOH și 0,05moli H2 și se consumă 0,1 moli H2O

a)  în soluția finală ( NaOH)    md= 4 + 0,1×40 = 8g           ms = ms inițial (100g) +mNa (2,3g) - mH2 (0,05·2=0,1g) = 102,2g ⇒ c=md /ms ×100 = 8×100/102,2 = 7,827%

b)  2NaOH+H2SO4⇒Na2SO4+2H2O adică:                       raportul molar NaOH:H2SO4=2:1  ( se citește: 2moli de hidroxid reacționează cu 1mol de acid)   nr.moli NaOH = 8 /40 =0,2 ⇒nr. moli H2SO4 = 0,1moli  (pentru acid m=nr.moli×M = 0,1×98 = 9,8g)⇒ pentru soluția de H2SO4 folosit  md = 9,8g  c=10% ⇒ ms=md·100 /c = 980/10 =98g ⇒ V=m/q = 98/1,07 =91,588cm³   (1,07kg/l = 1,07g/cm³)


2 5 2