Buna, ce este sincopa, contratimpul si anacruza? Nu le-am inteles :-?

1
Anacruza-Formula ritmica in care un sunet sau un grup de sunete pregatesc si dau elan timpului I accentuat.
Sincopa-Formula ritmica in care un sunet slab se prrelungeste pe urmatorul timp tare.
Contratimpul-El este o formula ritmica in care timpii tari sunt inlocuiti cu pauzele corespunzatoare.

Răspunsuri

2014-02-17T23:01:24+02:00
Bună!

SINCOPA
Formulele ritmice binare, ternareşi eterogene, atunci când sunt alcătuite din valori egale, posedăo anumităregularitate (izocronic) în apariţia accentelor din douăîn douăvalori(ritmul binar), din trei în trei valori (ritmul ternar), din combinaţia de binar şi ternar (ritmuleterogen).În toate aceste formule fiecare valoare ritmicăaccentuatăeste precedatăde o valoare ritmică neaccentuată. Dacăvom uni prin legato oricare din valorile accentuate cu cea precedentă neaccentuată(reprezentând sunete de aceeaşi înălţime) obţinem o deplasare de accentdenumităsincopă. Sincopele se consider ăegale sau omogene în cazul căse formeazădindouăvalori de aceeaşi durată. De exemplu: doime cu doime, pătrime cu pătrime, etc.Sincopele se consider ăinegale sau neomogene în cazul căse formeazădin douăvalori dedurate diferite: pătrime cu doime, optime cu pătrime, etc.
CONTRATIMPUL
Eliminarea sunetelor periodic accentuate dintr-un desen ritmicşi înlocuirea lor cu pauzecorespunzătoare genereazăritmuri în contratimpi. Pentru a se realiza în contratimpi se cer douăcondiţii: înlocuirea prin pauze a valorilor accentuate săse facăperiodic; înlocuirea săsefacăde cel puţin douăori pentru a nu se confunda cu anacruza precedatăde o pauză. Caşisincopele, formula de contratimp poate fi repartizată pe timpii măsurii sau pe păr ţi aleacestora.


ANACRUZA
Anacruza reprezinta sunetul sau grupul de sunete care prgatesc sa dau elan timpului urmator accentuat:
-externa:este formata din 2 masuri incomplete la inceputul si sfarsitul cantecului care se completeaza reciproc
-interna :o gasim la interiorul cantecului .

Baftă!


Multumesc :*
Anacruza =reprezinta sunetul sau grupul de sunete care pregatesc sa dau elan timpului accntuat.