Răspunsuri

2014-09-27T12:40:16+03:00
Geografia satisface necesitatea de a cunoaşte însuşirile esenţiale ale naturii neînsufleţite şi însufleţite, precum şi frumuseţea ei, concomitent cu principiile şi legile care guvernează procesele şi fenomenele prin care acestea se nasc şi devin necontenit în deplină interacţiune cu omul, societatea, economia, cultura şi politica. Prin acest tip de abordare, Geografia s-a afirmat ca unul dintre cele mai fascinante şi generoase domenii ale cunoaşterii care, pe lângă faptul că întregeşte fructuos cultura şi spiritualitatea umană, furnizează soluţii practice în vederea soluţionării multor dezechilibre survenite pe fondul relaţiilor contradictorii dintre interesele societăţii şi cerinţele propriului său mediu de viaţă. În această ultimă ipostază, Geografia este ştiinţa care incită conştiinţa, spiritul civic şi pe cel critic deopotrivă, în asumarea unor judecăţi obiective şi a unor atitudini active în legăură cu ceea ce „datorăm” respectiv ceea ce ”luăm” lumii înconjurătoare, incluzânu-se aici şi riscurile tot mai stringente ce decurg din această strânsă şi necesară interdependenţă. Astfel Geografia ne „îmbogăţeşte” intelectual, ne ajută practic şi ne întăreşte sufleteşte şi moral cum puţine alte ştiinţe reuşesc să o facă. "Facultate de georgrafie"
1 5 1