Răspunsuri

2014-09-26T15:23:32+03:00
Pri-ma-va-ra
a-be-ce-dar
cal-cu-la-tor
dis-trac-ti-e
fru-moa-sa
bi-ne-dis-pus
pa-pu-sa
pis-ci-na
ca-te-lus
mi-nu-ne

1 5 1
2014-09-26T15:24:09+03:00
În-tre-bări
frec-vent
cu-loa-re
soa-re
lu-nă
ba-le-na
re-chin
cas-te-le
în-vă-ță-mânt
za-dar-nic