Se considera a si b nr. reale cu a+b=12 si a•b=24, sa se calculeze: a) a la puterea2 + b la puterea2; a la puterea 3 + b la puterea3; a la puterea 4+ b la puterea 4; a la putereA 6+ b la putereA6;;; siiiiiiiiii b)1 supra a + 1suprA b/; 1suprA a la putereA 2+ 1supra b la puterea 2;;; 1suprA a la puterea 3+ 1supra b la puterea3;;; 1supra a la puterea 4 + 1supra b la puterea 4

2

Răspunsuri

2014-09-25T21:16:09+03:00
2014-09-25T21:29:12+03:00
A) (a+b) la patrat = a la patrat + b la patrat + 2ab
=> 12 la patrat = a la patrat + b la patrat + 48
=> a la patrat + b la patrat = 121 - 48= 73

(a+b) la a 3-a = a la a 3a + b la a 3a + 3 ori a ori b la patrat + 3 ori a la patrat ori b
=> 12 la a 3a = a la a treia + b la a 3a + 72b + 72 a
=> 1728 = a la a treia + b la a treia  + 72 (a+b)
=> a la a treia + b la a treia = 1728 - 72 ori 12= 12 (144-72) = 12 ori 72=864

(a la patrat + b la patrat) la a doua = a la a 4a + b la a patra + 2 ori b la a 2a ori a la a doua
=>73 la patrat= a la a 4a+  b la a patra +2 ori 24 la patrat
=> 5329= a la a 4a + b la a 4a + 1152
=> a la a 4a + b la a 4a = 5329- 1152

(a la a 3a + b la a 3a) la  a doua = a la a 6a + b la a 6a + 2 ori (a ori b) la a treia
=>(12 ori 72) la patrat= a la a 6a + b la a 6a + 2 ori 24 la a treia
=> a la a 6a + b la a 6a = (24 ori 36 ) la patrat - 2 ori 24 la patrat = 526 ori (36 la patrat - 2) = ...

Apropo, ce clasa esti? o.O