Răspunsuri

2014-02-17T19:00:48+02:00
 1. Toate speciile de pronume demonstrativ se folosesc:● ca pronume (ţin locul unui nume): Celălalt a zăcut o bucată bună de vreme. (M. Sadoveanu)● ca adjective pronominale (determină un nume): Oamenii de spirit ocolesc aceste dificultăţi. (G. Călinescu)2. Pronumele demonstrativ preia genul, numărul şi cazul substantivului înlocuit, iar adjectivul pronominal demonstrativ se acordă cu substantivul determinat.3. Forma pronumelui şi a adjectivului demonstrativ de apropiere şi de depărtare postpus este cea cu -a final:a) pronumele demonstrativ: Acesta este fratele meu. Aceasta este casa noastră. Care este locul meu: acestasau acela?b) adjectivul pronominal demonstrativ: muntele acesta, casa aceasta; muntele acela, casa aceea4. Forma adjectivului demonstrativ de apropiere şi de depărtare antepus este cea fără -a final: acest munte,această casă; acel munte, acea casă.5. Pronumele şi adjectivul pronominal demonstrativ de identitate au aceeaşi formă. Adjectivul pronominal de identitate se află totdeauna înaintea substantivului determinat: Ne-am întors pe acelaşi drum. Suntem de aceeaşivârstă. Am sosit în seara aceleiaşi zile.6. Demonstrativul de diferenţiere se foloseşte la aceeaşi formă şi ca pronume, şi ca adjectiv pronominal fie antepus, fie postpus:Celălalt era mai pregătit; Îi vine rândul şi celuilalt.celălalt stejar / stejarul celălalt, cealaltă clădire / clădirea cealaltă.

5 2 5