CALCULATI: URGENT!!!!!!

a) 30:(1/10-1/10:3)
b) 1/4x(3+3:2/0,(6)
c) 2,1(3)x3/2 *2 la puterea 5* + (1/2-1/5) *toata paranteza la puterea 2* x2 *la puterea 2*
d) 5,16+9,04-13,01
e) 0,73 :7,3x10+1/3
f) [5,29:0,529:0,4]*totul la puterea 2* : 5 *la puterea 4* +1-1
g) (68 000x0,001):17/4-2x3=3?5-1,6
h) 1998 37/666-1996 29/333
i) [1,5+0,(3):2]x0,25

VA ROG AJUTATI-MA CAT MAI REPEDE!!! MULTUMESC ANTICIPAT!!!

1
g) (68 000x0,001):17/4-2x3=(68000 x 1/1000) : 17/4 - 6= 68 x 4/17 -6= 16-6=10 nu inteleg dupa egal, de ce e pus semnul intrebarii intre 3 si 5
la h asa au scris numerele 199837 sau e inmultire intre 1998 si 37/666 ? i) [1,5+0,(3):2]x0,25
i) [1,5+0,(3):2]x0,25=(15/10 + 3/9 : 2) x 25/100 = (15/10 + 1/3 x 1/2) x 1/4=(15x3 + 1x5)/30 x 1/4=50/30 x 1/4= 5/12

Răspunsuri

2014-09-25T09:54:58+03:00
a) 30:(1/10-1/10:3)=30:[1/10-1/(10*3)]=30:(1/10-1/30)=30:(1*3-1)/30=30:2/30=
=30*30/2=450
b)
2/0,(6) =2/(6/9)=2*9/6=3
 1/4x[3+3:2/0,(6)
]=1/4x(3+3:3)=1/4x(3+1)=1/4 * 4=1

c)
2,1(3)=(213-21)/90=192/90=32/15=2^{5}/15
2,1(3)x3/2 *2 la puterea 5* + (1/2-1/5) *toata paranteza la puterea 2* x2 *la puterea 2*
=
=2^{5}/15 * 3/2^{5} + (1/2-1/5)² * 2²=1/5 + [(1*5+1*2)/(2*5)]² * 2²=
=1/5 + 7²/(2² x 5²) x  2²=1/5 + 49/25= (1*5+49)/25=54/25=2 intregi si 4/25

d) 5,16+9,04-13,01=14,20-13,01=1,19

e) 0,73 :7,3x10+1/3=73/100 : 73/10 x 10 + 1/3=73/100 x 10/73 x 10 + 1/3=
=1+1/3=4/3


f) [5,29:0,529:0,4]=529/100 : 529/1000 : 4/10= 529/100 x 1000/529 : 4/10
=10 x 10/4=5²
[5,29:0,529:0,4]*totul la puterea 2* : 5 *la puterea 4* +1-1
=
=(5²)² :
5^{4} +1 -1=5^{4} : 5^{4} +1 -1 = 1+1-1=14 3 4