Răspunsuri

2014-09-24T22:32:16+03:00
Solfegierea (în italiană solfeggiare, „a solfegia") reprezintă intonarea sunetelor desemnate de notele unei compoziţii vocale sau ale unui exerciţiu scris, pronunţând, totodată, denumirea lor silabică.
Cel mai inteligent răspuns!
2014-09-24T22:43:35+03:00
Solfegierea (în italiană solfeggiare, „a solfegia") reprezintă intonarea sunetelor desemnate de notele unei compoziţii vocale sau ale unui exerciţiu scris, pronunţând, totodată, denumirea lor silabică; în procesul de învăţământ, la început, pentru ca solfegierea să fie efectuată conştient şi temeinic, acest exerciţiu complex, care este solfegierea, este indicat să fie descompus în exerciţii simple, astfel:- simpla citire a notelor de la rar la foarte repede;
- citirea ritmică a notelor, tactând măsura şi respectând doar durata notelor şi a pauzelor;
-citirea melodică a notelor, adică simpla intonare a notelor, fără componenta ritmică şi abia apoi;
- asamblarea lor în exerciţiul ritmico-melodic, numit solfegiere, pornind de la un tempo rar spre cel menţionat în partitură. 
Pe măsură ce deprinderea de solfegiere se formează, unele dintre exerciţiile simple menţionate pot fi sărite; se va ajunge, în timp, şi la solfegiere la prima vedere (a prima vista).
1 5 1