Răspunsuri

2014-09-22T22:26:01+03:00

Depinde ce fel de comentariu, liric sau epic?
Pentru inceput ai aici schema pentru un comentariu liric:
- definitia si precizarea genului literar
- tema textului
- titlul (explicarea si semnificatii)
- viziunea poetica (sentimente dominante, idei, trairi)
- cadrul (coordonate spatio-temporale)
- elementele-cheie (cuvinte/structuri definitorii/pregnante)
- identificarea prezentei eului liric (marci specifice: forme gramaticale de pers. I si a-II-a ale verbelor, pronumelor si adjectivelor pronominale)
- elemente de versificatie (rima, ritm, masura, strofa, vers)

Expresivitatea textului la nivel: - fonetic (asonante, aliteratii)
- lexico-semantic (campuri lexicale, limbaj figurat)
- morfo-sintactic (predominanta unor anumite parti de vorbire)
- stilistic (figurile de stil; imagini artistice)
- prozodic (elementele de versificatie


3 5 3
2014-09-22T22:26:36+03:00
Comentariul literar-structura-
I.O fraza elaborate sau un citat expresiv menite sa capteze atentia.
II.Introducerea:- incadrarea fragmentului in opera- incadrarea operei in creatia autorului- incadrarea autorului in epoca si in current literar sau curentcultural(demersul poate fi invers)
III.Cuprinsul:
1.Elemente de istorie literara ( anul aparitiei, al publicariioperei, prima lectura, prima punere in scena, locul, etc.)
2.Geneza(atelierul si procesul de creatie)
3.Izvoarele(sursele de inspiratie)
4.Semnificatia titlului
5.Relatia autor-narator si autor-eul liric
6.Genul si specia literara(argumentat)
7.Tema si motivele literare
8.Idea operei
9.Compozitie, structura
10.Subiectul si momentele subiectului(doar la genurileepic si dramatic)
 In poezia lirica nu exista subiect si actiune
11.Clasificarea si caracterizarea personajelor 
12.Stilul artistic:a). modul de expunere(naratiunea, descrierea, dialogul, monologul) b). valori expressive ale elementelor gramaticale la nivel: lexical,semantic, morfologic, sintactic, de topica si punctuatiec). calitati generale si particulare ale stiluluid). incadrarea intr-un stil functionale). figuri de stilf). elemente de prozodie(doar la poezie)
IV.Incheierea:- aprecieri critice- formularea unui punct de vedere personal( in forma impersonala: se poate spune, putem aprecia, etc. si
niciodatala persoana I singular)
2 3 2