Răspunsuri

2014-09-22T20:57:16+03:00
Ce te legeni?... 

- Ce te legeni, codrule,
Fără ploaie, fără vânt,
Cu crengile la pământ?
- De ce nu m-aş legăna,
Dacă trece vremea mea!
Ziua scade, noaptea creşte
Şi frunzişul mi-l răreşte.
Bate vântul frunza-n dungă -
Cântăreţii mi-i alungă;
Bate vântul dintr-o parte -
Iarna-i ici, vara-i departe.
Şi de ce să nu mă plec,
Dacă păsările trec!
Peste vârf de rămurele
Trec în stoluri rândurele,
Ducând gândurile mele
Şi norocul meu cu ele.
Şi se duc pe rând, pe rând,
Zarea lumii-ntunecând,
Şi se duc ca clipele,
Scuturând aripele,
Şi mă lasă pustiit,
Vestejit şi amorţit
Şi cu doru-mi singurel,
De mă-ngân numai cu el!

                                         Qu'est-ce balançoire? ... 

- Qu'est-ce que vous vous balancez, forêt,
 Pas de pluie, pas de vent,
 Les branches au sol? 
- Pourquoi n'ai-je pas balançait, 
 Si elle passe ma journée! 
 Le jour tombe de nuit augmente 
 Et mon feuillage s'amincit il. 
 Vent-n rayure de la feuille-
 Chanteurs me poursuivent;
 Vent latéral- 
 Hiver est ici et la sur de l'été.
 Et pourquoi ne pas y aller, 
Si les oiseaux se déplacent! 
Au-dessus de brindilles 
Hirondelles aller dans les troupeaux, 
Prendre mes pensées 
Et ma chance avec eux.
Et passer un par un, à un,
 Ing monde assombrissement
 Et aller comme des moments
, Secouer ailes,
 Et permettez-moi de désolation,
 Wither et engourdi 
Divertissement et ma solitude, 
Le I-Ngan seulement avec lui!

SPER CA TE-AM AJUTAT!