Răspunsuri

2014-09-17T18:46:58+03:00
P(m+1;m-1)∈Gf  ⇒  f(m+1)=m-1
f(m+1)=-5(m+1)+3
-5(m+1)+3=m-1
-5m-5+3=m-1
-5m-m=5-3-1
-6m=1
m= - \frac{1}{6}