Răspunsuri

2014-09-17T14:54:28+03:00
Domnișoara Mari Popescu, prietenă cu autorul, îi scrise acestuia o scrisoare.Știindu-l prieten cu profesorul Costică Ionescu, îl ruga să obțină de la acesta nota 7 lalimba latină pentru elevul Mitică Georgescu. Acesta era o rudă de-a ei și era în pericol sărămână repetent. Așa începu lantul slabiciunilor. Autorul se duse repede la profesorul de latină și îl luă pe departe. Că știe că poate contape amiciția lui, că e o chestiune care îl interesează mult. Profesorul îi tăie vorba și îi spusecă a înțeles că a venit să îl roage pentru vreo loază de elev. Scriitorul spuse că nu e loază, eun băiat cumsecade, de familie bună. Gata să cedeze, profesorul întrebă ce notă îi trebuie elevului și cum îl cheamă. Scriitoruldădu să se uite în scrisoare, dar nu o găsi în buzunare. Fugi acasă, nu o găsi nici acasă. Seduse la domnișoara Popescu. Aceasta nu știa cum îl cheamă, căci de fapt o rugase madamPreotescu, care știa că e prietenă cu el și că el, la rândul lui e prieten cu profesorul delatină. Se duse la madam Preotescu, dar pe aceasta o rugase de fapt Diaconeasca, știind cât ținela ea domnișoara Mari Popescu. Vorbi cu Diaconeasca, apoi cu Iconomeasca, apoi cuPiscupeasca. Tânărul era nepotul ei, fiul surorii ei, madam Dăscălescu. Se întoarse la profesorul Ionescu și îi aminti ce îl rugase. Îi spuse numele elevului, darelevul nu era la clasele lui ci ale lui Georgescu. Noroc că nici Georgescu nu putea să-irefuze nimic lui Ionescu. Luară iute o birjă și se duseră tocmai la momentul potrivit.Peste un sfert de oră s-ar fi dus la școală și ar fi trecut notele în foaia matricolă. Acum, înloc de 3, Mitică Dăscălescu avea 7, fiindcă ținea la el mamița lui, Dăscăleasca, la careținea Piscupeasca, la care ținea Sachelăreasca și așa mai departe, cu adevărat lantulslabiciunilor
3 3 3