Răspunsuri

2014-02-13T21:12:07+02:00
(10a+b):b=3 rest a
10a+b=3b+a
10a-a=3b-b
9a=2b
a=2b/9
ab=2b/9*b
ab=2/9
4 3 4