Răspunsuri

2014-09-18T21:23:33+03:00
Primul din cele paisprezecece puncte, proclamate la 8 ianuarie 1918, prevedea că înviitor "nu vor mai exista acorduri internaţionale private de niciun fel, ci doar convenţii de pacepublice, încheiate deschis". ’.2.Punctul al 2-lea, referitor la navigaţia maritimă liberă, trebuie înţeles împreună cu punctulal paisprezecelea (care propune constituirea uneiLigi a Naţiunilor  ), navigaţia pe mări urmând săfie practicată astfel: liber în timpul unei păci generale, sub controlul Ligii Naţiunilor pentru impunerea convenţiilor internaţionale în timpul unui război general deschis, sau în timpul unuirăzboi limitat, care să nu implice nerespectarea convenţiilor internaţionale, Liga Naţiunilor urmând să rămână neutră. 3.Punctul al 3-lea se referea la îndepărtarea, pe cât posibil, a tuturor barierelor economiceşi restabilirea unor condiţii egale pentru comerţul internaţional între naţiunile care erau de acordcu principiile păcii şi se asociau pentru menţinerea ei.4.Dezarmarea era propusă la nivel mondial, ca o cerinţă obligatorie pentru menţinereapăcii, iar "toate armamentele naţionale vor fi reduse până la ultimul punct compatibil cusecuritatea ţării’’5.Punctul 5, referitor la chestiunile coloniale, a introdus temeri între Aliaţi, pentru că atâtFranţa, cât şi Anglia erau deţinătoare ale unor importante imperii coloniale, iar problemelecoloniilor erau, asfel, redeschise, oferindu-se şansa naţiunilor supuse să se ridice împotrivadominaţiei străine. .6.Prin punctul 6 se urmărea ca Rusia, considerată încă o mare putere, să fie atrasă înrândul naţiunilor doritoare de pace, să fie supusă şi ea programului de pace propus de WoodrowWilson şi să colaboreze cu naţiunile libere pentru menţinerea păcii şi a stabilităţii politiceinternaţionale.7."Belgia trebuia evacuată şi restaurată fără nicio tentativă de limitare a suveranităţii decare ea se bucura împreună cu alte naţiuni libere", era ideea forte cuprinsă la punctul 7, pentrucă americanii erau susţinătorii puternici ai cauzei belgiene.8.Surprinzător a fost faptul că reintrarea Alsaciei şi Lorenei în posesia Franţei a fost inclusă în categoria punctelor neobligatorii, deşi hotărârea de redobândire a acestor teritorii stătuse labaza politicii franceze timp de cincizeci de ani şi provocase sacrificii fără precedent în război.9.Reajustarea frontierelor Italiei în baza principiului autodeterminarii naţionalităţilor.10. În mod similar, punctul 9 prevedea reajustarea frontierelor  Austro-Ungariei   în bazaprincipiului autodeterminarii naţionalităţilor, lucru care a permis apariţiastatelor Cehoslovacia, Austria, Ungaria  şi reîntregireaRomâniei şi apariţiaRegatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor – viitoarea Iugoslavie .11.România, Serbia şi Muntenegrul trebuiau evacuate, iar teritoriile ocupate retrocedate.12, în baza principiului deautodeterminare care solicita ca ,,celelalte naţionalităţi, care se aflau în acest moment subdominaţia turcă, vor trebui să le fie asigurate o securitate neîndoielnică vieţii lor şi de posibilitateaneîngrădită de a se dezvolta autonom’’. 13.Problema statului polonez era destul de complexă, pentru că era destul de greu să i seacorde acces liber şi direct la mare. 14.Poate cel mai important punct din cele 14 a fost ultimul. Acesta susţinea crearea uneiinstituţii internaţionale de menţinere a păcii, o organizaţie care să fie "atât a celor mari, cât şi acelor mici”, ce vor face parte din această Ligă a Naţiunilor. 
SPER CA TEAM AJUTAT ...E CAM MULTISOR DAR EU NUSTIU CETI TREBUIE MAI MULT ASA CA AI DE UNDE ALEGE