Răspunsuri

2016-10-05T17:36:04+03:00
Nicolae Gărbălău 

Nicolae Gărbălău (n. 4 august 1931, Bălți – d. 20 februarie 2006, Chișinău) a fost un doctor habilitat în chimie, ales ca membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, a fost specialist în domeniul chimiei compușilor coordinativi mono și polinucleari ai metalelor cu liganzi organici polifuncționali, macrociclici.

A elaborat metode de obținere a metalelor extrapure. A mai elaborat catalizatori originali. A obținut coloranți pentru masele plastice. A publicat peste 600 de lucrări științifice, 350 din care au fost publicate în cele mai prestigioase reviste de specialitate din lume. Rezultatele cercetărilor științifice au fost implementate pe larg în economia națională. Fondatorul școlii de chimie coordinativă macrociclică și supramoleculară, sub îndrumarea domnului academician Gărbălău au susținut tezele 32 de doctori și doctori habilitați în chimie.


Sergiu Rădăuțanu 

Sergiu Rădăuțanu este născut la 17 iunie 1926 în Chișinău, Basarabia. Este descendent dintr-o familie de intelectuali, printre care un bunic cu studii la vestita Sorbona, cu tatăl profesor de limbă franceză, bun cunoscător a nouă limbi străine și mama, absolventă a conservatorului, Sergiu Rădăuțan a dus mai departe și a întreținut mereu vie flacăra tradițiilor cărturărești din familie. El se angajează plenar în munca de cercetare și de activitate didactică, înscriind pe acest ogor pagini excepționale.

A urmat Liceul B. P. Hasdeu din Chișinău, apoi Facultatea de fizică a Universității de Stat din Moldova (1950-1955), pe care a absolvit-o cu eminență. [1] Din 1959 este șeful Laboratorului de Materiale Semiconductoare al Institutului de Fizică Aplicată alAcademiei de Științe a Moldovei (AȘM).


sursa - Wikipedia

p.s - informațiile nu-mi aparțin iar dacă mai dorești informații despre aceștia caută pe google și Wikipedia .

sper că ți-am fost de ajutor 

3 5 3