Răspunsuri

2013-12-19T21:21:48+02:00
Subiectul I (60 puncte)Citeşte cu atenţie textul dat:

Te-ai oprit într-un cais.
Pasăre, cin’ te-a trimis?
Te-ai mutat din dud în dud.
Cântă, hai, să te aud.
Păsările fermecate
Nu au har* să cânte toate?
Cioc vioi şi ochi zglobii,
Spune-mi tu, de unde vii?
Aşa pasăre bălţată
N-am văzut-o niciodată.
Şi atâta catifea,
Scrisă numai pentru ea.
Între pomii din grădină
Eşti acasă, dar streină
Şi să te ghicesc nu poci*.
Mă apropii, tu te joci.
Nu ştii, pasăre frumoasă,
Cum te cheamă? Nici nu-ţi pasă
.
(Tudor Arghezi, Nici nu-i pasă)*har s.n. – dar, ajutor spiritual, graţie divină acordată omului; talent, vocaţie
* nu poci – nu pot


Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.

A.
1. Transcrie trei cuvinte/grupuri de cuvinte folosite cu sens figurat - 6 puncte
2. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-a format cuvântul niciodată - 6 puncte
3. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate în textul dat. - 6 puncte
4. Precizează un înţeles al adjectivului-epitet fermecate din versurile:
Păsările fermecate/ Nu au har să cânte toate? - 6 puncte
5 Motivează folosirea virgulei în versul Pasăre, cin’te-a trimis? - 6 puncte
B.
6. Menţionează tipul de rimă folosit în poezia citată. - 6 puncte
7. Transcrie un vers în care apare o imagine artistică adresată vizualului - 6 puncte
8. Explică semnificaţia din context a versului Eşti acasă, dar streină. - 6 puncte
C.
Scrie o compunere de 15-20 de rânduri, în care să-ţi exprimi opinia depre semnificaţiile sau despre mesajul poiziei Nici nu-i pasă, de Tudor Arghezi (formularea clară/logică a opiniei şi motivarea acesteia). - 12 puncte
Notă! Vei primi 8 puncte pentru conţinut şi 4 puncte pentru redactare. În vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să se încadreze în limita de spaţiu cerută.
Subiectul al II-lea (30 puncte)Imaginează-ţi că O DESCRIERE DE TABLOU. În compunerea ta, trebuie:să formulezi un titlu expresiv/ personalizat al textului redactat de tine; - 4 punctesă respecţi convenţiile specifice unei descrieri (tablou); - 6 punctesă ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate; - 12 punctesă respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie. - 8 puncteNotă! Nu folosi alte nume proprii decât cele indicate în cerinţă. În vederea acordării punctajului pentru exprimare, ortografie şi punctuaţie, compunerea trebuie să aibăminimum 15 rânduri.