Răspunsuri

2014-09-15T16:06:34+03:00
-1+[25-27]²÷ (\frac{4}{9} ){-1} -[-8+8]^17=
-1+(-2)²÷ \frac{9}{4} -0=
-1+4÷ \frac{9}{4} =
-1+9=8