Răspunsuri

2014-09-14T14:07:57+03:00
Scriem ecuatia dreptei:
y=ax+b
Punem conditia sa fie verificata de punctele A si C:
6=-a+b
0=5a+b
Din prima relatie rezulta: a+6=b si inlocuim in a doua:
0=5a+a+6
0=6a+6
a=-1
b=-1+6=5
b=5
Ecuatia dreptei este:
y=-x+5
Inlocuim coordonatele punctului B si obtinem:
3=-m+5
m=5-3=2
m=2
Spor la lucru in continuare!