10000m=...........dam=............hm=...........km
8000g=..........hg=..........kg
460000dl=...........dal=..........kl
3000kg=............q=...........t
2000ani=...........decenii=...........milenii=............secole(veacuri)

2

Răspunsuri

2014-09-14T09:52:28+03:00
10000m=1000dam=100hm=10km
8000g=80hg
460000dl=4600dal=46kl
3000kg=30q=3t
2000ani=200decenii=20milenii=2 secole
2014-09-14T10:06:07+03:00
10000m=1000dam=100hm=10km ;  8000g=80hg ; 460000dl=4600dal=46kl
3000kg=30q=3t ;
2000ans=200decenii=20mil.=2 sec.