Media aritmetică ponderată:
, unde a1, a2, ..., an
Media ponderata a n numere reale este egala cu suma produselor dintre ponderi si numere impartita la suma ponderilor.

mp=p1⋅a1+p2⋅a2…pn⋅anp1+p2+⋯+pn
unde a1…an∈R sunt numerele reale a caror medie vrem sa o aflam si p1…pn∈R sunt ponderile ( n∈N∗ )

Răspunsuri

2014-09-12T16:02:55+03:00
Pentru asta trebuie sa cunosti numerele si ponderea lor.
formula este
Mp=(a1p1+a2p2+..........+anpn):(p1+p2+........+pn)
unde
a1,a2,...............-sunt numerele
p1,p2.................-ponderea 

2 5 2