Dau multe puncte varog. Clasa 8 matematica pagina 150 ex. 23
Mediaele AM si BN ale triunghiului ABC se intersecteaza prin punctul P
Aflati:
a)PM si PN , daca AP=24 cm , BP=30cm
Si daca puteti b)AP si BP, daca PM=radical din 6 , PN =radical din 7

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-09-11T20:08:15+03:00
A. AP=2/3·AM <=> 2/3·AM=24 <=> AM=36
PM=1/3·AM <=> PM=12

BP+2/3·BN <=> 2/3·BN=30 <=> BN=45
PN=1/3·BN <=> PN=1/3·45 <=> PN=15

b. PM=1/3·AM <=> √6=1/3·AM <=> AM=3√6
AP=2/3·AM <=> AP=2/3·3√6 <=> AP=2√6
 PN=1/3·BN <=> √7=1/3·BN <=> BN=3√7
BP=2/3·BN <=> BP=2/3·3√7 <=> BP=2√7 
2 5 2