Răspunsuri

2014-09-11T18:17:09+03:00
Grigore Vieru „este mai mult decît un poet,el este un destin”,aşa cumfiecare dintre marii noştri stihuitori a ţinut să - şi exprime în cîte un manifestpoetic, opinia asupra artei şi a menirii creatorului: Eminescu - în „Epigonii”, Coşbuc –în „Poetul”, Goga - în „Rugăciune”,aşa a facut - o şi Grigore Vieru în „Ars poetica”.   Poezie de mare profunzime şi mereu discifrată cu greutate, „Ars poetica”   apare pentru întîia oară, în volumul „Fiindcă iubesc”în anul o mie nouă suteoptzeci.În ea se pune problema morţii care pîndeşte atît omul, cît   şi opera, si cumpentru primul nu poate fi scăpare căci moartea „nimic niciodată/ Nu înapoiază”,creatorul îşi salveză opera iubind tot ceea ce ţine de verbul „a exista".  Titlul poeziei arată că aceasta este o artă poetică, o creaţie în ca re este defenit rolul şi locul poetului în Univers.    Această poezie ascunde în umbra sa variate figuri de stil, simboluri şimotive ,care trezesc cititorului un ocean larg de sentimente şi emoţii.  Metafora spicelor albe ale părului mamei ar putea semnfica harpapoetului,astfel, înălbit de trecerea vremii,părul mamei devenit strune la harpă arputea sugera curgerea generaţiilor : a imbătrînit mama, va îmbătrîni şi fiul şi iubitaşi toţi cei care vin după ei .   „Spicele albe” reprezintă laitmotivul operei, mai conţineo sugestie:a suferinţei care a înălbit părul mamei.   Motivul drumului „merg eu”, „mergi tu”ar putea sugera tocmai „mareatrecere”, curgerea spre moarte, care începe în clipa în care ne - am născut.Un alt motiv la fel de important este motivul morţii,, vine moartea din urmă”care apareprin forme înfricoşătoare „Cu spicele roşii în braţe,ale sîngelui meu”,ea are aspect ul destructibil al existenţei,,...care nimic niciodată nu înapoiază....”adică viaţa.   În mod repetat apare în text simbolul spicelor.Acesta fiind legat de secerişsemnifică sfîrşitul vieţii, care va fi al mamei, al poetului şi al iubitei.   Ideii de durere i se substituie şi metafor a din versurile: „Mergi tu după mine, iubito, /Cu spicul fierbinte la piept /Al lacrimii tale”.Sensul acestora ar fi acelacă durerea ne este dată tuturor, dar ea constituie o cale de purificare