Răspunsuri

2014-02-12T21:51:15+02:00
Cu teorema inaltimii in triunghiul DAB se obtine AM= \sqrt{DM\cdot MB}=4 cm
Aria dreptunghiului este de doua ori aria triunghiului ADB, deci este egala cu 2\cdot \dfrac{10\cdot4}{2}=40cm^2
3 5 3
Cel mai inteligent răspuns!
2014-02-12T21:54:43+02:00
Folosim teorema inaltimii
AM la a2a=DM*MB
AM la a2a=8*2=16
AM=4
DB=AC intersectia diagonalelor ne da O
2*aria tr DAC=aria dreptunghiului
2* 4*10supra 2=40

5 4 5