Răspunsuri

2014-09-10T10:09:36+03:00
Cătușă,-incatusat
interes-interesant
serios-seriozitate
disponibil-indisponibil
a observa-neobservat
a chibzui-chibzuit
noapte-innoptat
surub-insurubat
a descifra-descifrat
patimã-patimit
a imagina-imaginat
lemn-inlemnit
pachet-impachetat
,cruce-crucit
marmura-inmarmurit

1 5 1
2014-09-10T10:18:35+03:00
Catusa: incatusat ; sufixul (t) , prefixul ( in) sau fara prefix catusat
interes: interesant ; suixul(ant)
serios: seriozitate ; sufixul ( ozitate)
disponibil; disponibilitate ; sufixul( itate)
a observa: observator ; sufixul (tor)
a chibzui : chibzuitor ; sufixul ( tor)
noapte :  noptare ; sufixul (are) sau si cu prefix innoptare prefixul (in)
surub : surubelnita ; sufixul (elnita)
a descifra : descifrare ; sufixul ( re)
patina : patimi ; sufixul (mi)
a imagina: imaginator ; sufixul (tor)
lemn : lemnit ; sufixul ( it) cu prefixul (in) e inlemnit
pachet : pachetat ; sufixul (at) cu prefixul (im) e impachetat
cruce: crucificat : sufixul (ificat)
marmura: marmurit ; sufixul (rit) cu prefixul (in) e inmarmurit
Sper ca am ajutat #Bia