Răspunsuri

2014-09-09T21:57:15+03:00
1.  Longevitatea a preocupat din cele mai vechi timpuri fiinţa umană.Aftfel, în antivhitate celebrul medic grec Hopocrate, recunoscut pe bună dreptate ca unul din infiinţiatorii medicinii moderne, considera că bătrîneţea este ca o boală şi a recomandat pentru prevenirea şi combaterea ei cela 4 remedii "Medicamente":

Apa
Aerul
Mişcarea
Cumpătarea (in alimentaţie şi în regimul de viaţă)

2.  Longevitatea se caracterizează prin menţinerea într-o stare optimă de funcţionare a sistemului de organe şi tuturor tesuturilor pe o durată cît mai indelungată a organismului din punct de vedere biologic, biochimic şi funcţional.
Diferite statistici demonstreză că sunt numeroase zone pe glob unde trăiesc oameni în vîrstă de peste 100 de ani şi mai rar, chiar şi peste 140 de ani. De altfel, tot mai mulţi oameni de ştiinţă afirmă că omul de azi este pregătit biologic şi social să trăiască peste 100 de ani, însă aceasta nu se întîmplă din cauza că omul nu se preocupă cu aceasta din copilărie.Longevivii au respectat regimul sobru de viaţă, practicînd exerciţiile fizice în aer liber, în zone montane, o alimentaţie raţională răfă excese de orce natură ( alcool , tutun , condimente şi toxice etc.)
Actual în R.M. confor statisticii, logevitatea în mediu la barbaţi este aproximativ de 57 ani , iar la femei aproximativ de 60 de ani. 

3.  Longevitatea vieţii este asigurată de respectarea unui mod sănătos de viaţă.
MODUL SĂNĂTOS DE VIAŢĂ este stilul cotidian de viaşă al omului raportat la respectarea principiilor şi normelor sanito-igienice, care asigură menţinerea şi sporirea rezervelor organismului.
Modul sănătos de viaţă este important pentru fiecare om, îndeosebi pentru copii, condiţionînd longevitatea.
    Componentele modului sănătos de viaţă:
Respectarea zinlică a unu regim motric optim;
Raţia alimentară complexă şi echilibrată cu vitamine, minerale, glucide, proteine, lipide etc.
Călirea sistematică prin practicarea acţiunilor motrice, concomitent cu factorii naturali (apa, aerul, radiaţia solară)
Evitarea emoţiilor negative;
Respectarea cerinţelor egienice de trai şi de muncă;
Înlăturarea deprinderilor PROASTE (fumatul, alcoolul, drogurile etc.);
Alternarea efroturilor intelectuale cu cele fizice;
Consultarea periodică la medicii de specealitate.

4.  Marile personalităţi ale ştiinţei şi culturii greceşti au apreciat ed. fizică.Mulţi dintre ei au frecventat gimnaziile şi au participat la întreceri, obţinînd chiar premii. Pitagora era foarte mîndru de faptul că la Olimpia fusese învingător la pugilat. Platon a concurat la jocurile istmice şi nemeine. Sofocle frecventa asidu palestrele, iar Euripide a participat la mai multe întreceri, fiind chiar încoronat la pugilat în cadrul jocurilor închinate zeiţei Ceres.
Geograful şi istoricul grec Stabon menţionează că Burebista "Ia înălţat pe daci prin exerciţii"