Răspunsuri

2014-02-12T17:59:06+02:00
Din categoria substantivelor pot face parte și cuvinte care denumesc acțiuni, calități, moduri de desfășurare a acțiunilor etc., care sînt de obicei exprimate prin verbe, adjective sau adverbe. Categorizarea corectă se face ținînd cont de rolul pe care aceste cuvinte îl au în propoziție și de proprietățile lor morfologice. Exemple de astfel de substantive sînt cele subliniate în fragmentele de mai jos (nu toate substantivele au fost marcate).
2014-02-12T18:05:13+02:00
DOM 2 ce inseamna, la ce se refera?


Dictionarul Ortografic, Ortoepic si Morfologic al Limbii Romana cred ca despre acesta este vorba
da
mai repede va rog