Se da hidrocarbura cu N.E. =2 si cu un atom de carbon cuaternar care contine 88.23% carbon.

a)Determinati formula moleculara si structurala a hideocarburii.

b)Ce masa de copolimer se obtine din 272 kg hidrocarbura care copolimerizeaza cu stiren( C6H5-CH=CH2) in raport molar 3:1.

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-09-14T14:12:15+03:00
CnH2n-2 - hidrocarbura cu N#=2
%C = masa carbon/masa hidrocarbura * 100
=> masa hidrocarbura = 12n/88,23 * 100 = 13,6 n
14n-2=13,6n=>0,4n=2=>n=5 => C5H8
CH2=C-CH=CH2
        CH3
(CH2=C-CH=CH2)x + y(CH2=CH) ---> (-CH2-C=CH-CH2-)x(-CH2-CH-)y
         CH3                            C6H5              CH3                      C6H5  
68 g 2-metil-1,3-butadiena............3*68+1*104 g copolimer  (inlocuiesti x cu 3 si y cu 1)
272 kg 2-metil-1,3-butadiena..................x kg copolimer           x = 1232 kg copolimer 
                                
1 5 1