Un aprozar a navut in depozit 4.500 kg cartofi . In prima zi a vandut b1 supra 5 din cantitate , a doua z i1 supra 9 din rest si a treia zi restul . Cate kg s-au vandut a treia zi ?

Un autocar are de parcurs 1.400 km . In prima zi parcurge 3 supra 7 din drum , iar a doua zi 5 supra 8 din rest . Cati km au ramas de parcurs a treia zi ?

1

Răspunsuri