Răspunsuri

2014-09-05T16:28:21+03:00


C2H6 (etan) este alcan                             C2H4 (etena) este alchena Ambele sunt hidrocarburi, dar,

etanul = hidrocarbură saturată            Etena este hidocarbură nesaturată; etanul dă REACȚII DE SUBSTITUȚIE     Etena dă REACȚII DE ADȚIE

ca reacții caracteristice                        și de POLIMERIZARE                     Ambele sunt combustibili (ard cu degajare de căldură); produșii de ardere sunt CO2 și H2O;  ambele pot suferi oxidări incomplete, dar ,în condiții diferite și având ca produși de reacție substanțe din categorii diferite;  suferă reacții de halogenare (cu Cl2 și Br2) în condiții diferite (halogenarea alcanilor este reacție de substituție - fotochimică, iar, haolgenarea alchenelor este reacție de adiție); reacția cuH2O la alcani se întâlnește doar în cazuri particulare ( CH4+H2O  este o reacție ce are loc la temp. ridicată, în prezența Ni și de fapt , se produce o oxidare) ; la alchene adiția apei (în cataliză acidă) este o reacție caracteristică; oxidarea cu oxidanți precum permanganatul deK ,dicromatul de K sau ozon se întâlnește doar la alchene .

1 5 1