Răspunsuri

2014-09-03T20:45:50+03:00

         Limba e considerată de A. Mateevici ,,un mişcător al învăţăturii şi al înaintării”:                   ,,Limba noastră-i o comoara                     În adîncuri înfundată,                     Un şirag de piatră rară                     Pe moşie revărsată.                      Limba noastră-i foc, ce arde                     Într-un neam, ce fără veste                     S-a trezit din somn de moarte,                     Ca viteazul din poveste”.         Limba este semnul caracteristic prin care membrii aceluiaşi popor se recunosc, e lanţul trainic ce-i leagă împreună şi-i face a se numi fraţi. Limba e altarul în jurul căruia toţi cu inimi iubitoare se adună. Mai multe inimi au cei care ştiu mai multe limbi, ziceau romanii din negură de vremi. Limba se identifică cu dragostea maternă. Drept exemplu servesc versurile lui N. Costenco:                   ,,Limba mea de-acasă                     Răsădită-n suflet                     De al mamei dor...”.         G. Coşbuc scria: ,,Limba e singura avere comună a unui popor”. Deci, să păstrăm averea noastră comună, limba română. Să vorbim corect, cu demnitate, limba mamei.                   ,,Măi copile, nu uita                     Ce te-nvaţă Rîul, Ramul                     De-i întreagă limba ta                     E întreg atunci şi neamul” (G. Vieru).         B.P. Hasdeu afirmă că ,,limba este mijlocul universal al circulaţiei ideilor şi impresiilor”. Cu ajutorul limbii omul îşi exprimă gîndurile şi sentimentele. Scriitorul francez P. Mérimée spunea că ,,limba a fost dată omului pentru a-şi exprima gîndurile de rezonanţă mondială”.         ,,Limba îl ajută pe om a-şi tălmăci  gîndul”, consideră A. Russo, iar M. Eminescu preciza că ,,limba şi legile ei dezvoltă cugetarea”, omul gîndeşte prin intermediul limbii. Cel care bine vorbeşte, bine gîndeşte. Prin urmare ajungem la concluzia lingvistului francez Ch. Bally: ,,A vorbi bine şi a gîndi bine e acelaşi lucru”. Deci noi, profesorii de limbi moderne, ar trebui să punem accent pe dezvoltarea competenţelor comunicative, care este obiectivul major în predarea unei limbi străine. În plus, dezvoltînd arta vorbirii le dezvoltăm elevilor şi logica. ,,Dacă vrei să înveţi ştiinţele cu uşurinţă, începe prin a-ţi învăţa limba”, menţiona filosoful francez E. Bonnot. S. Covalevskaia considera: ,,ca să devii matematician trebuie să fii poet”. Deci, ,,în ştiinţă se intră pe uşa limbii”, spunea poetul spaniol Cervantes.         Poetul canadian Yves Duteil, în poezia Limba noastră, admiră frumuseţea limbii franceze, care ,,are cuvinte superbe. Vorbind, sărbătoarea începe şi sorbim cuvintele”. Limba franceză oferă comori, speranţe, cîntă bucuriile şi durerile tuturor care vorbesc această limbă armonioasă, gingaşă, clară şi precisă. Yves Duteil insistă asupra importanţei limbii franceze, comparînd-o cu apa, rîurile şi fluviile, scriitorul francez Guy de Maupassant de asemenea spune că: ,,Limba franceză este o apă pură, pe care scriitorii manieraţi nu au putut şi niciodată nu o vor putea tulbura”. Apa e simbolul vieţii, după cum limba este un semn caracteristic al unei naţionalităţi. Prin urmare, parafrazînd citatul lui Jules Michelet,putem spune că limba franceză e semnul principal al poporului francez.         Fiecare om crede că limba maternă e cea mai scumpă, cea mai frumoasă. Drept confirmare a acestui gînd pot fi aduse versurile lui Victor Teleucă:                   ,,Mai dulce şi mai bună decît toate                     E pentru mine limba mea                     Şi pentru tine limba ta                     Şi pentru dînsul limba lui                     O altă limbă mai frumoasă nu-i                     Din care omul cîntecul îşi scoate”.         Accent pe importanţa limbii române pune poetul G. Vieru în poezia ,În limba ta:                   ,,În limba ta                     Ţi-e dor de mama                     Şi vinul e mai vin                     Şi prînzul e mai prînz                     Şi doar în limba ta                     Poţi rîde singur                     Şi doar în limba ta                     Te poţi opri din plîns”.         Cu dragoste despre limbile de origine latină scrie poetul, prozatorul şi dramaturgul V. Alecsandri în poemul său Ginta latină.         Vorbind despre valenţele şi importanţa limbii nu pot să nu mărturisesc şi eu că:                   Numai în limba mea                   Îmi pot copiii mîngîia                   Numai în limba mea                   Îmi pot feciorii legăna                   În limba mamei                   Alin durerea fraţilor                   Le mulţumesc cu dor                   Părinţilor şi profesorilor                   Pentru că viaţă mi-au dat                   Şi că m-au învăţat                   Limba mamei                   Cu demnitate s-o vorbesc                   Copiii să-mi ocrotesc                   Să admir eu viaţa toată                   Micul nostru de la poartă. 
aa nui char clar
pai l-am avut de facut anul trecut si de trimis la concurs si am trimis din laptop daca vrei
iti arat
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee............................
aveam in vedere ca e putin haotic aranjat si nu e prea clar
2014-09-03T20:56:17+03:00
Uite niste ideei:
limba romana se zvoneste ca e cea mai grea limba dar noi putem dovedi  tuturor ca acest lucru nu este usor  area ea ă î ş ţ  dar frate nu-s asa grele de pronuntat. In primul rad pentru a putea dovedi acest lucryu noi ar trebui sa ne punem la punct cu corectitudinea limbii romane . Propun ca sa studiem indelete toate comoriile acestei limbi si sa clarificam situatie de a scrie si a vorbi corect!
Sunt de parere ca este foarte importanta cunoasterea si utilizarea limbii literare, in comunitate.
In primul rand, fara a comunica, oamenii nu ar putea rezista, nu ar putea trai.
In al doilea rand, prin intermediul unei limbi literare, omul poate sa aiba multe realizari, sa inteleaga lumea, iar la randul sau, sa fie inteles.
Consider ca fara o limba literara, ar fi mult mai greu de trait, de supravetuit, deoarece oricui i-ar fi greu sa nu se poata exprima.