Răspunsuri

2014-09-02T18:01:34+03:00
N=(25-1):4+1

n=24:4+1

n=6+1

n=7 termeni

S=(1+25)*7/2

S=26*7/2

S=13*7

S=91
2 1 2