Răspunsuri

2014-09-01T23:51:47+03:00


Dupa parerea mea, s-ar rezolva in felul urmator.

Cu semnul "*" notez inmultirea.

Notam alcanul CnH2n+2 si alchena cu acelasi numar de atomi de carbon CnH2n.

Sa notam cu - a - numar moli de alcan supusi arderii si cu b - numar moli de alchena supusi arderii.

Notam cu c - numar moli de O2 ce reactioneaza cu a moli CnH2n+2 si respectiv cu CnH2n.

Ne intereseaza raportul molar b/a.

Scriem ecuatiile reactiilor chimice de ardere si scoatem pe a si pe b in functie de n si de c.

CnH2n+2  + (3n + 1/2) O2  -->  nCO2  +  (n + 1)H2O

Daca 1*1 moli CnH2n+2 reactioneaza cu [(3n + 1)]/2*1 moli O2
Atunci a moli CnH2n+2 vor reactiona cu c moli O2

a = c*1/[(3n + 1)]/2 = 2c/(3n + 1)(moli CnH2n+2).                    (1)

CnH2n  +  3n/2O2  -->  nCO2  +  nH2O

Daca 1*1 moli CnH2n reactioneaza cu (3n/2)*1 moli O2
Atunci b moli CnH2n vor reactiona cu c moli O2

b = c*1/(3n/2) = 2c/3n(moli CnH2n).                                           (2)

Tinand cont de relatiile (1) si (2), gasim raportul molar b/a.

b/a = 2c/(3n + 1) / 2c/3n = 3n/(3n + 1) = [(1 - 1/(3n + 1)].

Daca vrei, mai vezi si alte pareri.
1 4 1