Răspunsuri

  • Utilizator Brainly
2014-08-31T14:07:17+03:00
Presupunem ca sunt doar apartamente cu doua camere si rezulta :

14*2=28 camere
34-28=6 camere ( diferenta intrece ap. cu 2 camere si cele cu 3 camere )
3-2=1 ( diferenta de camere intre un ap. cu doua si unul cu trei camere )

Deci sunt 6 apartamente cu trei camere .

14-6=8 ( si 8 apartamente cu 2 camere )

====================================================================

Notam :
m=apartamentele cu 2 camere 
n=apartamentele cu 3 camere

  m+ n =14 inmultim cu 3 relatia    ⇔    3m+3n=42
2m+ 3n=34                                              2m+3n=34 scadem relatiile ⇒
                                                                   m    / = 8
                                                                   n = 14-8 ⇒ n=6
     

Deci sunt 8 ap. cu 2 camere si 6 ap. cu 3 camere .                                                         
1 1 1
2014-08-31T15:49:02+03:00
Presupunem ca toate apartamentele au 3 camere
14 * 3 = 42 
42 - 34 = 8 apartamente cu 2 camere
14 - 8 = 6 apartamente cu 3 camere
 proba: 8 + 6 = 14 apartamente
           (8 * 2) + ( 6 * 3) = 16 + 18 = 34 camere