Calculati : 1. a) S=5+10+15+20+......+1000 b) S=Calculati :
1. a) S=5+10+15+20+......+1000
b) S= 3+4+6+8+9+12+.....+300+400

2. Rezolvati: 2(x+1) - x = x+2

3. a) O marfa cu pretul de 3500 lei se ieftineste cu 10%.Care este noul pret ?
b)O marfa care s-a ieftinit cu 10% costa acum 45.000 lei.Care era vechiul pret ?

1
=>S=1+2+3+...+200
spune-mi in comentariu solutia la 1 ... pls
iti trimit eu mesaj
Sti ceva ti-l trimit in mesaj apoi aici.
ok

Răspunsuri

2014-08-31T13:55:57+03:00
1. a) S=5+10+15+...+1.000
S=5·(1+2+...+200)
S=(5·200·201)/2
S=500·201
S=100.500

2.
2(x+1)-x=x+2
2x+2-x=x+2
x+2=x+2 ⇒ x poate sa fie oricat

3.a) 10/100 *3500=350
 Noul pret este 3500-350=3150
b) x-pret initial
x- 10/100·x=45.000
x- x/10=45.000
9·x/10=45.000 ⇒ x=50000