Răspunsuri

2014-08-31T00:36:55+03:00
1.
 \frac{a}{b}= \frac{c}{d} 
 
adunam 1 si in stanga si in dreapta:
\frac{a}{b}+1= \frac{c}{d} +1
aducem la acelasi numitor:
\frac{a}{b}+ \frac{b}{b}  = \frac{c}{d}+ \frac{d}{d}
rezulta:
 \frac{a+b}{b}= \frac{c+d}{d}
si daca le rasturnam obtinem ce cautam:
 \frac{a}{a+b}= \frac{c}{c+d}
 
2.\frac{a}{b}= \frac{c}{d}
scadem 1 si in stanga si in dreapta:
 \frac{a}{b}-1= \frac{c}{d}-1
aducem la acelasi numitor:
 \frac{a}{b}- \frac{b}{b} = \frac{c}{d}- \frac{d}{d}
rezulta:
 \frac{a-b}{b}= \frac{c-d}{d}1 5 1
2014-08-31T00:44:44+03:00
1.a/a+a/b=c/c+c/d
1+a/b=1+c/d
a/b=cd
2.a/b-b/b=c/d-d/d
a/b-1=c/d-1
a/b=c/d
1 5 1