Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-08-30T23:24:28+03:00
   Consacrat ca scriitor în literatura pentru copii, Mircea Sântimbreanu poate fi socotit autorul unei singure cărţi, Recreaţia mare în care a reunit multe din povestirile sale anterioare. Revizuirile succesive ţin de însăşi maniera în care este înţeles actul scrisului, ca modalitate permanentă de autoperfecţionare. Lucrând varianta ultimă, prozatorul regândeşte ordinea pieselor, le elimină pe unele şi le introduce pe altele, face numeroase modificări Recreaţia mare împarte „eroii” în două categorii: pozitivi şi negativi. Primii sunt harnici, premianţi, cu simţul datoriei faţă de cei bătrâni, participanţi entuziaşti la „ţigaizarea” oilor, plantatul pomilor fructiferi, curăţarea pomilor de omizi etc. Alături de ei întâlnim galeria corigenţilor, chiulangiilor, tocilarilor, a indisciplinaţilor care şoptesc, copiază, deranjează lecţia, distrug natura sau avutul obştesc, îşi poreclesc colegii sau îşi mint părinţii. Prezentate pe un ton serios sau parodic, schiţele sunt înviorate de dialogul alert, de spontaneitatea replicilor, de comicul rezultat din contradicţiile existente între intenţiile micilor eroi şi şansele lor, limitate, de realizare. Darul observaţiei psihologice, limbajul plastic sau metaforic, capacitatea de înţelegere a specificului vârstei reliefează o vădită vocaţie de povestitor. 
1 5 1