Răspunsuri

2014-08-30T01:00:44+03:00
N= √ 1+3+5+....+4021

q-nr de termeni

q=(4021-1):2+1

q=4020:2+1

q=2010+1

q=2011  termeni sunt in suma

n=√ (1+4021)*2011/2

n=√4022 *2011/2

n=√2011 *2011

n=√2011²

n=2011 ∈ N