Răspunsuri

2014-08-29T19:23:34+03:00
1) a) x+1=5/3 se aduce la numitor comun  b)2x+2=11  2x= 11-2   x= 9/2 = 4,5
 3x+3=5      
3x =5-3
x=2/3
2) x+2/3=4/3 aduci la numitor comun 
3x+2=4
3x=4-2
x =2/3
   
1 4 1
Cel mai inteligent răspuns!
2014-08-29T19:33:29+03:00
1. x + 1 = 5/3
3x + 3 = 5
3x = 2
x = 2/3
b) x + 2 = 11/2
2x + 4 = 11
2x = 7
x = 7/2
c) x + 1/2 =  1
2x + 1 = 2
2x = 1
x = 1/2
d) x + 2/3 = 1
3x + 2 = 3
3x = 1
x = 1/3
e) 3 + x = 7/2
6 + 2x = 7
2x = 1
x = 1/2
f) 1 + x = 5/3
3 + 3x = 5
3x = 2
x = 2/3
g) 1/7 + x = 1
1 + 7x = 7
7x = 6
x = 6/7
h)2/5 + x = 2
2 + 5x = 10
5x = 8
x = 8/5
2. a) x + 2/3 = 4/3
3x = 2
x = 2/3
b) x + 1/5 = 3/5
5x = 2
x = 2/5
c) x + 2/7 = 5/7
7x = 3
x = 3/7
d)2/7 = x + 1/7
2 = 7x +1, mutam termenii care schimba semnul din  + in - si invers din - in +, apoi inmultim cu -1, sau pastram necunoscuta in dreapta (adica 2 - 1 = 7x 1 = 7x si x = 1/7 este acelasi lucru)
7x = 1
x = 1/7
e)8/9 = x + 1/9
8 - 1 = 9x
7 = 9x 
x = 7/9
f) 4/3 + x = 7/3
3x = 7 - 4
3x = 3
x = 1
g) x + 1/11 = 11/11
11x = 11 - 1
11x = 10
x = 10/11
h) x + 13/12 = 17/12
12x = 17 - 13
12x = 4
x = 4/12, simplificam si x = 1/3
2 5 2