Răspunsuri

2014-08-29T15:05:17+03:00
 Nichita Stănescu este considerat a fi unul dintre inovatorii limbajului poetic în literaturaromana alături de Mihai Eminescu şi Tudor Arghezi. Astfel, conform opiniei lui EugenLovinescu, Nichita Stănescu schimbă sensul şi planul speculaţiei poetice, lirismul sau fiind„neaşteptat şi atentează” la înţelegerea cititorului. Nicolae Manolescu surprinde, de asemenea,în poezia stănesciana „o răsturnare de percepţii”, „o metafizică a realului şi o fizică aemoţiilor”.Nichita Stănescu este reprezentant al generaţiei anilor '60, exprimându-şi epoca şicontribuind în mod decisiv la constituirea ei prin ideologia sa poetica.Poezia “ Lecţia despre cub” de Nichita Stănescu, cu care se deschide volumul intitulat programatic „Opere imperfecte”, constituie o arta poetica neomodernistă, poetul exprimându-si direct convingerile despre creaţie, despre menirea operei de artă, si despre rolul creatorului.Artele poetice moderniste si neomoderniste nu privesc creaţia din exterior, ci din interior  punând-o în centrul universului celui care o creează. Fiind o poezie neomodernistă ea secaracterizează prin forţa limbajului, prin capacitatea cuvintelor de a exprima altceva decâtlumesc, de a deveni „ necuvinte” deoarece, precum spune si poetul, în lumea poeziei sefolosesc necuvinte. Poezia neomodernistă se caracterizează prin capacitatea cuvintelor de adeveni necuvinte de a se încărca cu semnificaţie metaforică. Astfel „ Lecţia despre cub”devine o meditaţie asupra creaţiei exprimată metaforic prin substantivul „cub” si evidenţiazăfaptul ca frumosul artistic se naşte paradoxal prin imperfecţiunea creaţiei, a formei finite aacesteia.Fiind o arta poetica, poezia are ca tema creaţia si evidenţiază procesul care duce la naştereaunei opere de arta neomoderniste.Încă de la început, prin verbele reflexiv impersonale ( „ se ia”, „ se ciopleşte”…etc) poezia seapropie de modelul unui text injonctiv si respectă tiparul descrierii procedurale;alături deverbe, un rol important in acest sens îl are locuţiunea adverbială „ după aceea”. Atât modul sitimpul verbelor cat si elementul aflat in centrul descrierii permit identificareaa doua marisecvenţe poetice.Prima, prezintă procesul de creaţie, a operei de artă, a cubului cu „un colţsfărâmat” iar a douareacţia celor care privesc opera fără a înţelege esenţa ei.In primasecvenţasunt identificate trei idei poetice în centrul cărora se afla simbolul principal al poeziei, „cubul”.Acesta sugerează ideea de perfecţiune, iar aceasta idee ii este atribuită opereide artă. Incipitul poeziei este prozaic (realist) : „ se ia o bucată de piatră” si nu trădează, la prima lectura, metafora conţinută. Piatra simbolizează lumea reală care este pentru oriceoperă creată, sursă de inspiraţie. Articularea nehotărâta a substantivului „ bucată” ilustrează faptul ca orice aspect al lumii reale, indiferent de condiţia sa, poate sta la baza creaţiei. 
2 5 2