Ajutoor va rog !!!! 1) Ce cantitate de naftalina de puritate 90 %Ajutoor va rog !!!!

1) Ce cantitate de naftalina de puritate 90 % este necesara pentru obtinerea a 42,9 kg alfa-naftilamina , prin nitrare si apoi reducerea nitroderivatului , daca randamentul este de 40% ?

2) Din clorura de metil si amoniac se obtine un amestec de metilamina , dimetilamina si trimetilamina in raport molar 4:2:1 .
a) Sa se calculeze masa de clorura de metil necesara pentru obtinerea unui amestec de amine cu masa de 54,6 g.

3) La tratarea a 5,74 g de clorhidrat al unei amine primare x cu acid azotos se degaja 0,896 l gaz (c.n) .
a) Sa se determine amina x si unul din izomerii sai y care prin diazotare si cuplare cu o noua molecula de y formeaza compusul m,o'-dimetil-p'-aminoazobenzen. X si Y sunt ?

1

Răspunsuri

2014-09-01T08:28:38+03:00

⇒1.     naftalina are formula moleculară C10H8 și M =128 g/mol

naftil amina    ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  ” ”  ” ” ” ” C10H7-NH2  și M= 143g/mol

teoretic, din 1 mol naftalină ⇒ 1 mol naftilamină

42,9g =cantitatea practică de amină ( 42,9/143 =0, 3 moli)   cant. teoret. =c.p.×100/rand = 30/40 =0,75 moli care se obțin din 0,75 moli    (0.75×128 =96g ) naftalină pură;        faptul că puritatea este 90% inseamnă că în 100g naftalină brută se găsesc 90g naftalină pură ⇒ masa naft. cu impurități = m pur ×100 / puritate = 96×100/90 =106,66g.  

2.     CH3-Cl +2NH3 ⇒ CH3-NH2 +NH4Cl     n1 moli clorură,    n1 moli metilamina

        2CH3-Cl +......⇒(CH3)2NH +....         2n2 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”   n2 moli dimetilamina

        3CH3-Cl........⇒(CH3)3N +....             3n3 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  n3 moli trimetilamina

n1/4 = n2/2 = n3/1         n1×31 + n2 ×45 + n3×59 =54,6g

n1 =4n3     n2 =2n3 ⇒ 4×31n3 + 2×45n3 + 59n3 = 54,6    273n3 = 54,6⇒ n3 =0,2mol n1= 0,8mol    n2 = 0,4 mol   ⇒  nr.mol CH3-Cl = n1 + 2n2 +3n3 =0,8 + 0,8 + 0,6 =2,2 moli,   ⇒ mCH3Cl = 2,2×50,5 = 111,1g

3 . R-NH2·HCl + HONO ⇒ R-N≡N]+Cl-  +  2H2O

R-N≡N]+Cl-  + HOH ⇒ R-OH  (fenol)  + N2 (gazul) +HCl

1 mol clorhidrat ⇒1 mol N2     0.896/22,4 = 0,04 moli de N2      Mclorhidrat =(52,5+R) ⇒ 0,04 ×(52,5+R) = 5,74  ⇒ 52,5 + R =143,5    R = 91  (deoarece R este  un radical aromatic , formula sa este CnH(2n-7)-  ⇒   14n - 7 =91   14n =98    n=7   si deci, formula clorhidratului ar putea fi scrisa (aproximativ) astfel : H3C-C6H4-NH2·HCl    (radicalii CH3- si NH2- putand fi in pozitia orto, meta sau para) ⇒ X= metilfenilamina produsul de cuplare ar fi H3C- C6H4-N=N-C6H4-CH3  cu primul CH3- in pozitia meta fata de -N=N-  (legat de primul nucleu aromatic) iar, al doilea in pozitia orto , legat de al doilea nucleu