Rombul MNPQ are aria egala cu 18√ 3 cm .
a) masura unghiului MNQ = 60 grade , atunci masura unghiului NPQ este ...
b) aria triunghiului MNP = ..
.c) NQ = 6 cm , ayunci lungimea diagonalei MP este..


1

Răspunsuri

2014-08-29T12:47:49+03:00
A) Daca masura unghiului MNQ = 60 grade =>triunghiurile MNQ si NPQ sunt echilaterale=>m(<NPQ)=60 grade
b)A_{MNP}= \frac{A_{AMNPQ}}{2} =9 \sqrt{3}
c)A_{MNPQ}= \frac{NQ \cdot MP}{2}=>18=\frac{6 \cdot MP}{2}=>MP=6